Cerca dins del bloc.

dijous, 20 de novembre de 2008

IBP Índex

L’índex IBP és una puntuació que valora el grau de dificultat d’una ruta. S’obté amb l’anàlisi de latitud, longitud i altura en multitud de punts del recorregut (track).
A partir d’aquests punts es calculen les distàncies recorregudes en els diferents trams de pujades i baixades (%) es computen els % que representen sobre el total, els metres totals pujats, baixats, els ratis mitjans de pujada i baixada, els quilòmetres totals, i la distribució dels trams de pujada.
Llavors s’aplica una formula matemàtica estandaritzada i s’obté una puntuació entre 0 i infinit.
Aquesta puntuació és 100% objectiva, no es te en compte cap valor subjectiu, com podria ser, la climatologia, forma física o ritme de carrera.

Així doncs a partir d'ara valorarem les sortides amb aquest índex, realitzant a més un ràquing de les rutes més canyeres.